//
archives

Søren

Søren has written 21 posts for knowing @ AAMS

Tools n’ apps

Forleden havde jeg en lille gennemgang af forskellige hjælperedskaber, der kunne være med til at gøre studiet lidt mere effektivt. Eller give lidt mere styr på metoden. Listen med links til de redskaber, jeg præsenterede, kan ses nedenfor (også udgivet på Campus). Men disse er blot et lille udpluk af, hvilke der er at trække […]

Kildekritik

Jeg blev i dag spurgt om, hvor du skal placere kildekritik i en rapport til et bachelorprojekt. Mit svar så nogenlunde således ud: Kildekritik hører reelt til som en del af rapporten og kan påvirke arbejdet i projektet og dermed også den konklusion, du kommer frem til i projektet. Derfor bør kildekritik indgå i rapporten, […]

Problemformulering – proces og produkt

I projektopgaver indgår ofte en problemformulering. I det følgende vil jeg beskrive de to formål, som en problemformulering kan have. Det ene formål er procesorienteret og det andet er produktorienteret. I begge tilfælde består problemformuleringen af fire punkter, som med fordel kan anvendes som overskrifter til fire afsnit: Baggrund Spørgsmål Metode Afgrænsning De fire punkter […]

Metode og videnskabsteori for maskinmesterstuderende

Metode og videnskabsteori er med den nye bekendtgørelse for maskinmesterstudiet ikke længere et fag i sig selv. Metodelære – som det ofte forkortes til i daglig tale – indgår til gengæld som et tværfagligt element i uddannelsen. Der er derfor fortsat behov for, at du som studerende er bekendt med de sammenhænge, der er for […]

Informationssøgning

Som studerende oplever du sandsynligvis løbende at skulle søge information, der kan hjælpe dig, når du løser større eller mindre projekter. Og informationerne er reelt kun “et klik” væk: Søgemaskiner, biblioteker og artikeldatabaser er tilgængelige via internettet. Lad ikke din informationssøgning begrænse sig til de elektronisk tilgængelige kilder, men inddrag også dine undervisere, medstuderende og […]

Google-dokumenter – online og offline redigering

Her på AAMS anvender vi i mange sammenhænge Google-dokumenter i forbindelse med kollaborative opgaver, hvor flere personer har behov for at skrive i samme dokument samtidigt. Både ved fjernundervisning og ved fremmødeundervisning, og både af undervisere og af studerende. Men sådan har det ikke altid været og overgangen fra øvrige skriveredskaber (som f.eks. MS Word) […]

Metodehåndbog for maskinmesterstudiet

Kære læser! Der er udgivet mange gode bøger, der kobler metode og videnskabsteori til brug i undervisning. Eksempelvis “Metode og projektskrivning” af Thomas Harboe, hvor der primært fokuseres på det metodiske med samfundsvidenskabeligt afsæt. Samme afsæt findes i “Den undersøgende leder – metoder til dataindsamling og dataanvendelse” af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid. Den […]

Harvard-stilen, typografi og Mac

Venlige kollegaer har gjort mig opmærksom på lidt sprogforvirring i forbindelse med reference-redskaber til Harvard-stilen. Forvirringen udspringer af bilag 2 i rapportskrivnings-kompendiet. Her beskrives, hvordan Harvard-stilen vælges som ‘typografi’. Denne betegnelse anvendes i MS Word og skal i denne sammenhæng ikke forveksles med typografi i forhold til f.eks. skrifttype. Uheldigvis kan denne Harvard-stile (som måske […]

Flyttedag

knowing@AAMS holder flyttedag. Sådan rent domæne-mæssigt. Hidtil har adressen det seneste lille års tid været stillet venligt til rådighed hos WordPress.com. Men nu er knowing@AAMS kommet hjem. Hjem til vores eget domæne – knowing.aams.dk. Under flytningen er der ændret en smule i blog’ens udseende og muligheder for deling. Så tid til opdatering af dine bogmærker

E-læring på AAMS – i ord …

Aarhus Maskinmesterskole udvider løbende sin anvendelse af e-læring i undervisningen. Både som decideret undervisningsplatform for Maskinmesteruddannelsen via fjernundervisning (MFU) og Adgangskursus som fjernundervisning (AKF). Og som elementer, der bringes ind i klasseundervisningen på skolen. Det betyder nye ord i dagligdagen. Måske ikke nye for alle. Men for nogle. Ordene er med til at udtrykke den […]