// archives

Metodehåndbog

This category contains 6 posts

Tools n’ apps

Forleden havde jeg en lille gennemgang af forskellige hjælperedskaber, der kunne være med til at gøre studiet lidt mere effektivt. Eller give lidt mere styr på metoden. Listen med links til de redskaber, jeg præsenterede, kan ses nedenfor (også udgivet på Campus). Men disse er blot et lille udpluk af, hvilke der er at trække […]

Kildekritik

Jeg blev i dag spurgt om, hvor du skal placere kildekritik i en rapport til et bachelorprojekt. Mit svar så nogenlunde således ud: Kildekritik hører reelt til som en del af rapporten og kan påvirke arbejdet i projektet og dermed også den konklusion, du kommer frem til i projektet. Derfor bør kildekritik indgå i rapporten, […]

Problemformulering – proces og produkt

I projektopgaver indgår ofte en problemformulering. I det følgende vil jeg beskrive de to formål, som en problemformulering kan have. Det ene formål er procesorienteret og det andet er produktorienteret. I begge tilfælde består problemformuleringen af fire punkter, som med fordel kan anvendes som overskrifter til fire afsnit: Baggrund Spørgsmål Metode Afgrænsning De fire punkter […]

Metode og videnskabsteori for maskinmesterstuderende

Metode og videnskabsteori er med den nye bekendtgørelse for maskinmesterstudiet ikke længere et fag i sig selv. Metodelære – som det ofte forkortes til i daglig tale – indgår til gengæld som et tværfagligt element i uddannelsen. Der er derfor fortsat behov for, at du som studerende er bekendt med de sammenhænge, der er for […]

Informationssøgning

Som studerende oplever du sandsynligvis løbende at skulle søge information, der kan hjælpe dig, når du løser større eller mindre projekter. Og informationerne er reelt kun “et klik” væk: Søgemaskiner, biblioteker og artikeldatabaser er tilgængelige via internettet. Lad ikke din informationssøgning begrænse sig til de elektronisk tilgængelige kilder, men inddrag også dine undervisere, medstuderende og […]

Metodehåndbog for maskinmesterstudiet

Kære læser! Der er udgivet mange gode bøger, der kobler metode og videnskabsteori til brug i undervisning. Eksempelvis “Metode og projektskrivning” af Thomas Harboe, hvor der primært fokuseres på det metodiske med samfundsvidenskabeligt afsæt. Samme afsæt findes i “Den undersøgende leder – metoder til dataindsamling og dataanvendelse” af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid. Den […]