// archives

Science theory

This category contains 1 post

En uendelighed. På et øjeblik.

Måling af tid er i mange sammenhænge en vigtig disciplin for en maskinmester, når f.eks. energiforbruget skal bestemmes. Helt objektivt. Så er det vigtigt, at tidsmålerens nøjagtighed er afstemt med den nøjagtighed, man f.eks. ønsker at præsentere energiforbruget med. Det er jo noget, vi har styr på. For der findes måleapparater, der kan tilgodese de […]