// archives

Archive for maj, 2013

Kildekritik

Jeg blev i dag spurgt om, hvor du skal placere kildekritik i en rapport til et bachelorprojekt. Mit svar så nogenlunde således ud: Kildekritik hører reelt til som en del af rapporten og kan påvirke arbejdet i projektet og dermed også den konklusion, du kommer frem til i projektet. Derfor bør kildekritik indgå i rapporten, […]

Problemformulering – proces og produkt

I projektopgaver indgår ofte en problemformulering. I det følgende vil jeg beskrive de to formål, som en problemformulering kan have. Det ene formål er procesorienteret og det andet er produktorienteret. I begge tilfælde består problemformuleringen af fire punkter, som med fordel kan anvendes som overskrifter til fire afsnit: Baggrund Spørgsmål Metode Afgrænsning De fire punkter […]

Metode og videnskabsteori for maskinmesterstuderende

Metode og videnskabsteori er med den nye bekendtgørelse for maskinmesterstudiet ikke længere et fag i sig selv. Metodelære – som det ofte forkortes til i daglig tale – indgår til gengæld som et tværfagligt element i uddannelsen. Der er derfor fortsat behov for, at du som studerende er bekendt med de sammenhænge, der er for […]