//
you're reading...

Methodology

Metodehåndbog for maskinmesterstudiet

Kære læser!

Der er udgivet mange gode bøger, der kobler metode og videnskabsteori til brug i undervisning. Eksempelvis “Metode og projektskrivning” af Thomas Harboe, hvor der primært fokuseres på det metodiske med samfundsvidenskabeligt afsæt. Samme afsæt findes i “Den undersøgende leder – metoder til dataindsamling og dataanvendelse” af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid. Den videnskabsteoretiske introduktion, der gives i “Videnskabsteori for begyndere” af Torsten Thurén, er bestemt også værd at nævne i denne sammenhæng.

De nævnte bøger kan (helt eller delvis) med fordel anvendes i undervisningen af vore professionsbachelorstuderende, men jeg savner et lille stykke “skrift”, der samler de tråde, der er relevante for os. Tråde, der har afsæt i både naturvidenskaben og det samfundsvidenskabelige. Det er mit indtryk, at den forhåndenværende litteratur primært har afsæt i sidstnævnte og jeg vil gerne yde mit lille bidrag til at påvirke denne balance lidt, i naturvidenskabens favør.

Jeg har derfor sat mig for at skrive en metodehåndbog for maskinmesterstudiet. Håndbogen vil tage afsæt i den virkelighed, vi oplever på Aarhus Maskinmesterskole, men vil forhåbentligt kunne være til gavn for andre med relation til professionsbachelor-studier.

Håndbogen bliver til her på denne blog. Det betyder, at jeg ikke bare udgiver den viden og forståelse, jeg har af metode og videnskabsteori relevant for maskinmesterstudiet … – jeg udstiller også min uvidenhed om samme.

Jeg har derfor brug for din hjælp til at så at sige at “trykprøve” metodehåndbogen, efterhånden som afsnit og kapitler føjes til. Så om du er underviser, studerende eller gæst så giv meget gerne din mening til kende. Når jeg finder udkastet tilstrækkeligt vil det blive publiceret online i en mere eller mindre redigeret udgave. Første milepæl er sommeren 2013.

Det samlede udkast til metodehåndbogen finder du ved at vælge kategorien Metodehåndbog.

/Søren

Discussion

No comments yet.

Kommentér gerne