//
Didactics

På denne side finder du forskellige ressourcer med relation til didaktiske aspekter for undervisningen. Aspekter, der løbende er til debat på Aarhus Maskinmesterskole. De nævnte ressourcer er udelukkende tænkt som inspiration til undervisere og studerende.

Siden bliver løbende opdateret. Hvis du finder et link, der ikke virker, vil jeg være meget glad for en lille hilsen om dette til ssa@aams.dk – på forhånd mange tak.

Problem- og projektorienteret pædagogik

Problem-baseret læring – en anden måde at tænke uddannelse på (O.D. Andersen og V. Larsen, 2004). En web-udgivelse tilgængelig via http://www.delost.delud.dk/dk/publikationer/PBL/helepubl.pdf

http://basis.samf.aau.dk/projektarbejde/projektvejledning/

http://www.aau.dk/digitalAssets/17/17212_dk_pbl_aalborg_modellen.pdf

http://www.bogpriser.dk/work-8877281-problembaseret-laering-for-elever-studerende-og-laerere/

Gruppedannelse
http://ructube.appinux.com/videos/11/gruppedannelse-p%C3%A5-ruc

https://www.studenterraadet.dk/sites/default/files/documents/fagligt-netvaerk/slides-group-dynamics-course-spring-2012.pdf

http://cooperativelearning.dk/

Publikationer